Võrgustiku töö

 • Seisukoht soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu kohta. Seisukoht
 • Uuring “Üks vanem mees”. Uuringu raport; uuringu esitlusslaidid
 • ÜLevaade pilootprojektist Tartu vallas: Artikkel “Noored ja vanad vallas ühe laua taga”, Tiina Tambaum. Artikkel
 • Ettepanek Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu täiendamiseks. Ettepanek Tiina Tambaumi artikkel Postimehes Artikkel
 • Ülevaated seminaridest vanemaealiste tõrjumise ja diskrimineerimise vähendamiseks tööturul. EAÜI 2023. Ülevaade
 • Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted. tööversioon 15.09.2023. Dokument
 • Vanemaealiste uuring 2022. EAÜI 2023. Uuringu raport.Iris Pettai: ka vanuseline klaaslagi on olemas.” Artikkel
 • Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kooskõlastamine. Võrgustiku vastus
 • MTÜ Kuldne Liiga ja vanemaealiste huvikaitsevõrgustiku seisukohad Pensionitarkuse strateegia ja tegevuskava kohta. Seisukohad
 • Perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (toitjakaotuspensioni üle toomine RPKSist PHSi) kohta. Võrgustiku vastus
 • NOVA projekti vanemaealiste uuringu alateema “Ootused vanemaealiste nõukogude suhtes Esitlus
 • Vanusesõbralik tööandja. Soovitused
 • NOVA projekti vanemaealiste uuringu alateema “Vägivald vanemaeliste suhtes”. Esitlus
 • Uuring “Vanusesõbralik ühiskond”. Uuringu aruanne
 • Seenioritöö tegijate uuring “Kuidas mõjutab KOV rahastatav seenioritöö Eestis vanemaealsite ühiskonda kaasamist ja arengut”. Tiina Tambaum 2022. Uuringu ülevaade.
 • 80+ vanemaealiste toetustest. Idee ülevaade.
 • Vanemaealised ei vaja vanusest tulenevalt eriõigusi. Artikkel. Avaldatud ka Postimehes 4.11.22
 • Vanemaealiste strateegilise partnerluse võrgustiku ettepanekud Heaolu arengukavasse 2023 – 2030Ettepanekud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Heaolu arengukava 2023 – 2030
 • Teejuhised kogukondliku töömudeli juurde (15.09.22) – Juhised