Võrgustiku töö

  • Vanemaealised ei vaja vanusest tulenevalt eriõigusi. Artikkel. Avaldatud ka Postimehes 4.11.22
  • Vanemaealiste strateegilise partnerluse võrgustiku ettepanekud Heaolu arengukavasse 2023 – 2030Ettepanekud
  • Teejuhised kogukondliku töömudeli juurde (15.09.22) – Juhised