Piirkondlikud vanemaealiste kogud

Harjumaa piirkondlik vanemaealiste kogu
Osalevad KOVide ja vanemaealiste kogude esindajad.
1. kohtumine 18.01.23 Keila Linnavalitsuses. Protokoll
2. kohtumine 22.03.23 HOLis. Teemaks maakonna terviseprofiil. Protokoll. Terviseprofiil.