Piirkondlikud vanemaealiste kogud

Harjumaa piirkondlik vanemaealiste kogu
Osalevad KOVide ja vanemaealiste kogude esindajad.
1. kohtumine 18.01.23. Keila Linnavalitsuses. Protokoll

2. kohtumine 22.03.23. HOLis. Teemaks maakonna terviseprofiil. Protokoll. Terviseprofiil.

3. kohtumine 10.01.24. HOLis. Protokoll