Eakate esinduskogud kohalike omavalitsuste protsesside mõjutajana

Siinse Poliitikauuringute Keskus Praxis 2021. aastal valminud analüüsi eesmärgiks on aidata kaasa Eesti eakate sisulisele kaasatusele kohaliku omvalitsuse (KOV) otsustusprotsessidesse. Selleks sooviti välja selgitada, millised on Eestis täna toimivate eakate esinduskogude peamised probleemid ja head praktikad. Sarnased esinduskogud toimivad täna Skandinaavia riikides (nt Soomes) ja mitmes Eesti linnas ning vallas (k.a. Tallinna linnaosades). Analüüsi käigus kogutud info loob eeldused praktika laiendamiseks Eestis kujundades teadmist, kuidas taolisi esinduskogusid luua (sh kuidas kaasata eakaid esinduskogude töösse) ning milline peaks olema nende roll KOV tasandi otsustusprotsessides Eesti omavalitsussüsteemi omapärasid arvestades. Analüüs