Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA). 2022 -2024

Project “Cooperation network of youth and elderly (NOVA)

Sotsiaalministeeriumi toetatud vanemaealiste huvikaitse strateegilise partnerluse projekt “Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA)” viiakse ellu perioodil 2022 – 2024. Toetus summas 660 000 eurot jaguneb projekti partnerite vahel.

Vanemaealiste huvikaitse on väga mahukas teemavaldkond, mis ei saa olla vaid eakate ühenduste asi. Sellesse töösse on vaja kaasata erinevaid organisatsioone. Probleemid saavad alguse vanuses 50+ ja nende lahendamiseks on vaja earühmade ja erinevate nende teemadega tegelevate asutuste ja organisatsioonide sidusust, et muuta ühiskond vanusesõbralikuks.
Vanemaealiste osakaal ühiskonnas kasvab, nende roll suureneb. Suur osa ühiskondlikult aktiivsest elanikkonnast vajab olulisemalt suuremat tähelepanu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt ning nende huvide ja vajaduste arvestamist ja rahuldamist, nende kaasamist. Projekti tulemusena saavad need teemad olema ühiskonnas laialdaselt esindatud ning toimub aktiivne dialoog ja koostöö poliitikate ja meetmete kujundamise ning asjakohaste nõustamis-, koolitus- ja tööturumeetmete pakkumise osas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerina käivitatab MTÜ Kuldne Liiga projekti käigus vanemaealiste teemadega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustiku (vt võrgustik), analoogilistel alustel luuakse koostöös SAga Praxis vanemaealiste nõukogusid kohalikes omavalitsustesMõjutatakse ühiskonnas hoiakuid ja suhtumisi. Lepitakse kokku vanemasõbraliku ühiskonna põhimõtetes, mille rakendumist poliitikadokumentides hakatakse jälgima. Kõik see peab toetuma  ulatuslikule kohalikele vanemaealiste nõukogude võrgustikule. 

Loome alused Eestile kui vanusesõbralikule ühiskonnale.

Projekti juhtpartneriks on MTÜ Kuldne Liiga, partneriteks Tallinna Ülikool, SA Praxis ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Projekti tegevuste elluviimisel osaleb veel mitmeid asutusi ja organisatsioone.

Info: Agu Laius, projektijuht, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com

Projekti elluviimise kohta vaata SIIT