Kuldse Liiga lugu

MTÜ Kuldne Liiga on tegutsenud 10 aastat 50+ inimeste heaks, tõstatanud ühiskonnas teemasid, korraldanud konverentse, arutelusid ja koolitusi ning esitanud ettepanekuid.
Selle lehe vasakmenüü lehtedel esitame olulisema seni tehtust. Toimunud konverentside kohta leiab teavet lehelt Koolitused/konverentsid.
Lehel Projektid tutvustame rahastuse saanud projekte.