Vanemaealiste strateegilise partnerluse võrgustik

Sotsiaalministeeriumi toetatud projekti “Vanad-noored võrgustuvad koos (NOVA)” tulemusena asutati vanemaealiste huvikaitse strateegilise partnerluse võrgustik, mis on jätkuks aastatel 2020 – 2021 elluviidud projektile „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” ja milles osaleb 21 ühingut/asutust, kes on nimetanud oma esindajad ja nende asendajad. Võrgustiku koosolekud toimuvad regulaarselt 3-4 korda aastas. Võrgustiku statuut.
Võrgustiku liikmed ja esindajad:

 • COOP – Ruta Vainaru, Kerstin Jaani. Alates 24. maist 2024 on esindaja Pirjo Meri.
 • EELK Diakoona ja Ühiskonnatöö SA – Avo Üprus
 • Eesti Ametiühingute Keskliit – Oleg Tšubarov
 • Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon – Eve Karmo, Anu Ilp
 • Eesti Külaliikumine Kodukant (loobunud osalemast – e-kiri 25.09.23)
 • Eesti Linnade ja Valdade Liit – Maillis Kaljula, Jan Trei
 • Eesti Pensionäride Ühenduste Liit – Andres Ergama, Aadu Jõgiaas
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda – Maarja Krais-Leosk, Katrin Nugis, liitunud 15.09.2022
 • Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda – Heili Burmeister, Maire Koppel
 • MTÜ 65B – Reet Laja
 • MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut – Iris Pettai, Helve Kase
 • MTÜ Elame Veel! – Kadri Kuulpak
 • MTÜ Elu Dementsusega – Miret Tuur, Chris Ellermaa
 • MTÜ Jututaja – Katre Liiv, Anu Leps
 • MTÜ Kuldne Liiga – Aimar Altosaar, Marge Altosaar
 • MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused – Külli Vollmer
 • MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised – Krista Pegolainen-Saar, liitunud 01.12.2023
 • Mõttekoda Praxis – Urmo Kübar, Anni Kurmiste
 • Naiste Tugi- ja Teabekeskus – Pille Tsopp-Pagan, liitunud 15.09.2022
 • Tallinna Ülikool – Tiina Tambaum
 • Tartu Ülikooli vääriakte ülikool –  Viire Sepp, Tiia Ristolainen
 • Toidupank – Ines Jakobson
 • Töötukassa – Anu Harjo, Krislin Aleksandroviene
 • Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing – Heino Hankewitz

Võrgustiku eesistuja Agu Laius, e-kiri: agu.laius; tel 5082997