Meist

MTÜ Kuldliiga Algatus oli huvikaitseühing, mis loodi 2012.aastal ealistel põhjustel diskrimineeritud kvalifitseeritud spetsialistide ja endiste tippjuhtide esindamiseks.

Lähtusime teadmisest, et vanemaealised on Eesti tööturul ikka veel tõrjutud ning neid võidakse töökohtadel sagedamini diskrimineerida. Mõsitsime, et vajame uut vaadet tööturule, tööle ja töövõimele. Uus majandus, kus töötlevas tööstuses on väga suur osa infotehnoloogial, robotitel ning suurenev osa töökohti on seotud infovahetuse, suhtlemise ja sidususe loomisega, on sobilik kõigile eagruppidele. Ühed võimed aastatega taanduvad, teised tulevad elukogemuse pealt juurde – kaasaegses majanduses on kõigile koht.
Sotsiaalsed ja ökoloogilised väärtused muudavad ühiskonna jätkusuutlikuks. Vananevas ühiskonnas on elukvaliteedi määratlused muutumas, loodusressursside asemel tõuseb hinda sotsiaalne ressurss.Eestis on vanemaealiste tööhõive kõrge, kuid soovida jätab rahulolu tööga, sest suur osa vanemaid inimesi teeb lisatööd või teenib pensionilisa minimaalselt soovitud elukvaliteedi nimel. Küsimus ei ole tegelikult ainult vanemates inimestes, väärtustada tuleb kõiki nende soolises, vanuselises, hariduslikus jms mitmekesisuses. Tootlikkus ja majanduse konkurentsivõime hakkavad sõltuma rohkem sellest kuidas väärtustatakse oma töötajaid, partnereid ja kliente. Vanemaealiste diskrimineerimise ja tõrjumise lõpetamine mõjub positiivselt kõigile vanuserühmadele ning on tõenäoliselt ka soodustav tegur sündimuse kasvuks.

Alustanud suhteliselt kitsapiiriliselt on ühingu tegevus aasta-aastalt laienenud kogu vanemaealiste huvikaitsetegevusele ning jõudnud kosotööle ja strateegilise partnerluseni sotsiaalministeeriumiga. Põhjalikumalt vaata Kuldse Liiga lugu.