Meist

MTÜ Kuldliiga algatus oli huvikaitseühing, mis loodi 2012.aastal ealistel põhjustel diskrimineeritud kvalifitseeritud spetsialistide ja endiste tippjuhtide esindamiseks.

Aastate jooksul ühingu teemadering laienes kogu tööturu toimimisele, kus eelarvamused ja institutsioonide oskamatus tõrjuvad tööturult peale vanade töötajate, kes on 50+ aastat vanad, ka noori inimesi ning ka ülejäänud eagruppidest võivad inimesed langeda mittesoositute kategooriasse.

2019. aastal muudeti ühingu nimi MTÜ Kuldne Liiga.

Seejärel on ühingu tegevus liikunud laiemale, kogu vanemaealiste huvikaitsetegevusele ja asunud selleks strateegilise partnerlsue koostööle sotsiaalministeeriumiga.