FB grupp Vananemine algajatele

FB grupp Vananemine algajatele on loodud tähelepanu osutamiseks vanuselisele diskrimineerimisele. Ootame jagama tähelepanekuid ja mõtteid ealise tõrjumise ja vanuse alusel ebaõiglase eristamise kohta. Peame silmas tegusid, mõtteavaldusi ja reegleid, mis seavad halvemasse olukorda ühiskonna vanemat osa, aga ka põhjendamatuid üldistusi nooremate inimeste suhtes.

Vanus on tunnus, mida inimene ise mõjutada ei saa. Kõikidest sellistest tunnustest on see ainus, mis inimesel elu jooksul vahetub. Üldjuhul ei muutu mees naiseks ega naine meheks, küll aga saab noorest vana. Lisaks sõltub hinnang teise inimese vanusele vaatleja vanusest ning vananemise kulg on väga individuaalne.

Grupiga ühinema on oodatud igas eas inimesed, kes on huvitatud ühiskonnas vanusestereotüüpide vähendamisest ja ealisest tõrjumisest ning nendel teemadel kaasa rääkimisest.

Robert N. Butler, kes on üks esimesi ealise diskrimineerimise teema käsitlejaid, on öelnud: „Me oleme loonud ühiskonna, mis on iseäranis karm elamiseks vanuigi. Vanaduse tragöödia pole selles, et me vananeme ja sureme, vaid selles, et see protsess on muudetud valuliseks, alandavaks, isoleerituks ja kurnavaks ignorantsuse, vaesuse ja kalkuse tõttu“.