Toetajad

MTÜ Kuldne Liiga tänab oma tegevuse toetajaid, projektide rahastajaid ja annetajaid!
Teie toetus võimaldab meil paremini ellu viia meie missiooni ja edendada vanemaealiste huvikaitset.

Toetajad

Ivika Nõgel
Marge Altosaar

Ellen Ülesoo

Agu Laius