Uudised

MTÜ Kuldne Liiga / NGO Golden League

MTÜ Kuldne Liiga on alates 2012. aastast tegutsenud vanemaealiste huvikaitsel, tõstatanud ühiskonnas teemasid, korraldanud konverentse, arutelusid ja koolitusi ning esitanud otsustajatele ettepanekuid.
2022. aastal käivitas Kuldne Liiga vanemaealiste organisatsioonide võrgustiku partneriks sotsiaalministeeriumile, et Eestist saaks vanusesõbralik ühiskond.

***

The NGO Golden League has been active in the protection of the interests of older people since 2012, raised issues in society, organised conferences, discussions and training and submitted proposals to decision-makers. In 2022, the Golden League launched a network of older organisations as a partner for the Ministry of Social Affairs to make Estonia an age-friendly society.

Pildil seltsiline  Pille Lend ja abivajaja Leida Buström. Pildi autor: Hiie Lainela-Kollom