Uudised

Mis on Kuldne Liiga?

MTÜ Kuldne Liiga on tegutsenud 10 aastat 50+ inimeste heaks, tõstatanud ühiskonnas teemasid, korraldanud konverentse, arutelusid ja koolitusi ning esitanud otsustajatele ettepanekuid.
2022. aastal käivitas Kuldne Liiga vanemaealiste organisatsioonide võrgustiku partneriks sotsiaalministeeriumile, et Eestist saaks vanusesõbralik ühiskond.