Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine. 2020 -2021

Sotsiaalministeriumi toetatud MTÜ Kuldne Liiga partnerlusprojekt „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“ on suunatud vanemaealiste huvikaitsega tegelevate ja sellega seotud organisatsioonide (nt PARE, Eesti Pensinäride Liitude Ühendus ,Perearstide Liit, tööandjate esindusorganisatsioonid jne) koolitamisele ja koostöö soodustamisele. Arendusprogrammides käsitletakse teemasid nagu huvikaitse võimakuse tõstmine, vanemaealiste võimestamine, erinevate mentorite ettevalmistusprogrammid kaasates koolituspartneritena Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemia, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi , Change Partners’i jt. Lisaks käivitatakse regionaalsed mõttekojad tööturuprobleemide (Tallinn, Tartu, Narva, Valga) ja sotsiaalprobleemide teemadel ning mõtestatakse ümber SM Vanemaealiste Poliitika Komisjoni töö. Regionaalsetesse mõttekodadesse on oodatud osalema piirkondlike KOVide juhid, Töötukassa, ettevõtjad jne.

Projekti eesmärgiks on vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis-ja poliitikakujundamise alase kompetentsi kasvatamine eesmärgiga luua tugev esindus-ja huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, kes esindaks tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve ning räägiks poliitikakujundamises aktiivselt kaasa.

Lisaks organisatsioonide esindajate arendamisele-koolitamisele valmistatakse ette ligi 180 mentorit/eksperti , kes valdkonna professionaalidena aitavad läbi viia läbimurret vanemaealiste heaolu tagamisel.Koolituspartnerina on kaasatud selle valdkonna tipud-Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemia , Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Change Partners jt.

Projekti tulemusel kasvab vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis-ja poliitikakujundamise alane kompetents eesmärgiga luua tugev esindus-ja huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, kes esindaks tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve ning räägiks poliitikakujundamises aktiivselt kaasa.