Vanusesõbralikkuse hindamine

Vanusesõbralikkus tähendab vanemaealistele sobivalt korraldatud avalikku ruumi, transporti ja jalgsi liikumise võimalusi, elamumajandust, aga ka nende vajadustest lähtuvaid poliitikaid, teenuseid ja kommunikatsiooni. Keskkonda mõjutavad oluliselt teised inimesed ja kogukond. Me kõik – teadlikult või teadvustamata – loome sellist keskkonda oma igapäevaste tegude, suhtumiste, otsuste või nende tegemata jätmisega. Vanusesõbralikku ühiskonda iseloomustab põlvkondade ülene solidaarsus, suhtlemine ja koostöö.

  • Vanusesõbraliku Eesti põhimõtted.  Soovituste kogumik.
  • Vanusesõbralikkuse hindamisvahend ja -juhend.  Juhend.
  • Vanusesõbralikkuse hindamise küsimustikud.   PDFWord.