Soovitame lugeda/kuulata

 • Uuring “Üks vanem mees”. Uuringu teostaja Olga Lupanova, TLÜ. Uuringu raport.
 • Maaelu Teadmuskeskuse loengusarja „Teadlase vaade maaelu arengule“ veebiloeng: Tiina Tambaum “Põlvkondade vahelise koostöö vajadus ja võimalused maaelu arendamises”. Salvestus. Ettekande slaidid.
 • Põlvkondadevaheline koostöö on õppiva ühiskonna tugevus.Merlin Meltsa, Anu Zinovjev, Postimees 60+. Artikkel
 • Vanemaealiste uuring 2022. EAÜI 2023. Uuringu raport.
 • Heaolu arengukava 2023 – 2030. Arengukava
 • Vananeda tuleb aktiivselt tegutsedes. Agu Laius, Postimees, 17.02.2023. Artikkel. Terviktekst
 • Vanusesõbraliku ühiskonna põhimõtted Euroopa Liidus, Eestis, Soomes ja Jaapanis. TÜ RAKE 2022. Uuringu Aruanne.
 • NOVA projekti vanemaealiste uuringu alateema “Vägivald vanemaeliste suhtes”. Esitlus
 • Hooldekodude rahastamise reform. Ketri Kupper, sotsiaalministeeriumi pikaajalise hoolduse arendamise poliitika juht, Ajakiri Sotsiaaltöö. Artikkel. Esitlus NOVA võrgustiku koosolekul.
 • Haridusgerontoloog soovitab mõiste pensionär ümber mõtestada. ERR 9.01.2023. Artikkel ja helifail
 • Linnauurija: eaka elukvaliteeti võib parandada juba üksainus pink.Airika Hallik, ERR 21.11.2022. Artikkel
 • Üksilduse tajumine Eestis. Kersti Kriisk ja Mari-Liis Sööt, MTÜ Jututaja ja Tallinna Ülikool. Analüüs
 • Vanemaealised ei vaja vanusest tulenevalt eriõigusi. Postimees 4.11.22 Artikkel. Sama doc failina.
 • Postimehe taskuhäälingu saated “Kvaliteetminutid” väärikast vananemisest. Kuula
 • Koduteenuse osutamise statistika 2017 – 2021. Artikkel
 • EL ROHELINE RAAMAT ELANIKKONNA VANANEMISE KOHTA. Brüssel 27.1.2021. Roheline raamat.
 • Hõbemajanduse potentsiaali kasutamine – Hõbemajandus Head Hõbemajanduse näited. Head hõbemajanduse näited ELis: Tutvu.
 • Konverents “Vanemaealine tänapäeva ühiskonnas” Videosalvestus
 • Psühholoog Toivo Niiberg õpetab, kuidas kaua elada ja õnenlikuna vananeda. Usutlus Toivo Niibergiga
 • Vestlusring 2022 Metsaülikooli eel: Tiina Tambaum, Rein Taagepera, Kristjan Erik Liive ja Aimar Altosaar. Vestlusringi üleskirjutus.
 • Sidusa Eesti arengukava 2030. Arengukava.
 • Pensionisüsteemide rahvusvahelise praktika analüüs. TLÜ Eesti demograafia keskus,2022. Ülevaade.
 • Vanemaealiste väärkohtlemise raport. World Health Organization 2022. Raport.
 • Policy recommendations for a longer working life. Poliitikasoovitused 2022.
 • Aktiivsena vananemise Indeks. Indeks.
 • Seenioritöö tegijate uuring. Tallinn 2021. Ülevaade.
 • Pikaajalise hoolduse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035. Arenguseire Keskus 2021. – Raport
 • Tervena elatud aastad Eestis. Ülevaade.
 • MTÜ 65B seinalehed, e-ajakiri vanemaealiste arendamisega tegelejatele või sellest huvitatutele. E-ajakiri.
 • Uus majandus ja tööturg: väljakutsed tööjõule. RiTo 37, 2018. Artiukkel.
 • Active Ageing. A Policy Famework. World Health Organization. – Contribution.
 • Seeniorvõimestajad on hädavajalikud – Postimees. Artikkel
 • Vanemaealiste tööhõive uuringupeeglis – Ülevaade
 • MIPAA/RIS üleilmne ja regionaalne vananemise tegevusplaanid 2002. – Tegevusplaanid