Vabaühingud pakuvad teenuseid

Sellel lehel tutvustame vabaühinguid, kes pakuvad vanemaealistele teenuseid, aga ka kaasavad inimesi neid teenuseid pakkuma. Sellisteks ühinguteks on Kodukandi vabatahtliku seltsilise liikumine, MTÜ Jututaja, Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing, MTÜ Me ElameVeel! Konkreetse ühingu kohta teavet vaata vasakmenüüst