Missioon, visioon ja strateegia


KÜSKi arenguhüpet ettevalmistava toetuse tulemusel koostati Kuldse Liiga Arenguhüppe tegevuskava.
KÜSKi arenguhüppe toetuse tulemsuel valmisid ühingu missioon, visioon ja arengustrateegia.

Missioon

Ühing kujundab vanusesõbralikku ühiskonda, olles elanikkonna vananemisest tulenevate nähtuste teadlik mõjutaja ning vanemaealiste poliitika sisustaja ja elluviija

Visioon 2035

Ühingu tegevuse tulemusena kajastuvad vanemaealiste huvid riiklikes poliitikates. Ühing on usaldusväärne partner vanemaealiste huvide ja tõenduspõhise teadmise vahendajana.
Kuldse Liiga arengustrateegia 2035 ja eesmärgid. STRATEEGIA