Eesmärk ja strateegia

KULDLIIGA MISSIOON JA EESMÄRK ON ÜHISKONNA SIDUSUS

Sidusus põhineb nii erinevate põlvkondade, kui ka sektorite koostööl. Eesti väikese ühiskonna edasiviiv jõud on koostöö ja teise poole kuulamine ning suund konsensuse leidmiseks.

MTÜ Kuldne Liiga strateegia: missioon, visioon, eesmärgid ja tegevused on täpsustamisel.
KÜSKi arenguhüpet ettevalmistava toetuse tulemusel koostati selleks Arenguhüppe tegevuskava.