Kuldliiga Akadeemia

Kuldliiga Akadeemia eesmärk on Eesti ettevõtete töökeskkond, kus iga inimene tunneb, et tema arenguvajadused on mõistetud ja aktsepteeritud. 
Miks see tähtis on? Sest nii saab kujuneda isiklike selgete suhete tasand, mis aitab igal meeskonnaliikmel osaleda oluliste otsuste tegemisel ja võtta seeläbi vastutus nii enda kui ka ettevõtte arengu eest.

Me usume, et ainus kindel ja muutumatu asi tänases elus on see, et kõik muutub ja juhtide ülesanne on luua keskkond, kus kujuneb inimeste sisuline valmisolek pideva muutusega hakkama saada. See valmisolek kujuneb siis, kui osatakse ühtseks tervikuks siduda uus ja vana, noorte julgus ja vanade elukogemus, innovaatiline nutikus ja põline tarkus.

Kuldliiga Akadeemia koolitusi ja koolitajaid saab tellida MTÜ Kuldne Liiga vahendusel. E-kiri: info@liiga.ee, tel …………….