Ligipääsetavus

Ligipääsetavuse juhendid ja tugimaterjalid (EPI Koda)

Ehitusliku keskkonna, välialade, info ja kommunikatsiooni ligipääsetavus on mitmetahuline mõiste, kuna erinevatel puudeliikidel, samuti vanemaealistel on ligipääsetavuse osas erinevad vajadused. Ainult sellest, et üksik hoone või teenuse osa on ligipääsetav, ei piisa selleks, et puuetega inimesed saaksid ühiskonnaelust osa. Terviklik ligipääsetavus moodustub kasutajateekonnast, mille kõik osad – füüsiline ruum/hoone disain, infodisain ja teenusedisain – on ligipääsetavad. Loe edasi->

Kultuuri ja spordi ligipääsetavus

Ligipääsetavus tähendab kogu elanikkonna kaasatust elu- ja infokeskkonda. Eriti oluline on ligipääsetavuse tagamine kuulmis-, liikumis-, nägemis- ja intellektipuudega inimestele. Ligipääsetavast keskkonnast saavad kasu ka lapsed, eakad, ajutise traumaga inimesed, väikelaste vanemad jt. Loe edasi ->