Vanemaealiste kogud omavalitsustes ja head näited

Projekti “Vanad-noored võrgustuvad koos (NOVA)” analüüsitakse olemasolevaid ning luuakse juurde uusi vanemaealiste kogusid omavalitsuste partneritena. Siin esitame omavalitsustes tegutsevate vanemaealiste kogude ja heade näidete ülevaate.

Vanemaealiste kogud: