Vanemaealiste kogud omavalitsustes

Projekti “Vanad-noored võrgustuvad koos (NOVA)” analüüsitakse olemasolevaid ning luuakse juurde uusi vanemaealiste kogusid omavalitsustes. Siin esitame omavalitsustes tegutsevate vanemaealiste kogude ülevaate.