Teenuse kirjeldus

  • Kõigepealt teeme kindlaks ettevõtte vajadused;
  • Kokkuleppe leidmisel esitame 35% kogusummast ettemaksu arve;
  • Peale seda kaardistame ära ettevõtte struktuuri ja väärtused;
  • Otsime ettevõtte profiilile sobiva kandidaadi/kandidaadid oma suhtevõrgustiku kaudu, võttes arvesse ettevõtte profiili, väärtusi, ootusi ja töö iseloomu;
  • Kandidaadi leidmise tähtaeg on kokkuleppeline;
  • Viime tellija ja kandidaadi omavahel kokku;
  • 1 kuu jooksul peale kandidaadi tööle asumist nõustame ja anname oma poolset tuge nii kandidaadile, kui ka tellijale.
  • Kandidaadi mitte sobivuse puhul, mis leiab kinnitust 1 kuu jooksul, me ülejäänud arvet ei esita ning kokkuleppel hakkame otsima uut kandidaati või lõpetame koostöö.
  • Kandidaadi sobivuse puhul esitame arve ülejäänud 65% peale.