Easõbralik Tartu 2030 ja Tartu Eakate Nõukoda

Tartu linn soovib tasandada ettevaatavalt rahvastiku vananemisega kaasnevaid muutusi ning pakkuda linnakodanikele easõbralikke avalikke teenuseid ning mugavat ja toetavat linnaruumi. Tartu linnapea Urmas Klaas nimetas visiooni „Easõbralik Tartu 2030“ dokumendiks, „kuhu on koondatud kõik head mõtted, erinevate osakondade easõbralikud tegevused ning linnaelanike arvamus, mida saaks veel teha, et vanemaealised end Tartus elades hästi ja hoitult tunneksid.“2 Dokument „Easõbralik Tartu 2030“ on loodud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) easõbraliku linna kontseptsiooni alusel.

WHO peab aktiivset vananemist elukestvaks protsessiks, mis soodustab head tervist, kõrget

osalusaktiivsust sotsiaalses elus ning linna arengus ja turvatunnet hilises täiskasvanueas. Easõbralikkus toetab aktiivset ja väärikat vananemist kaheksa linnaelu valdkonna kaudu. Loe Easõbralik Tartu 2030.

Tartus tegutseb juba 2004. aastast MTÜ Tartu Eakate Nõukoda, kes vahendab linna eakate probleeme linnavalitsusele ja teistelegi asutustele ning püüab leida neile lahendusi.