Dementsuse Kompetentsikeskus

Oleme info ja nõustamisega toeks dementsusega inimestele ja nende lähedastele.

Pakume nõustamist ja abi teenusepakkujatele dementsusega inimestele osutatavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks.

Meie meeskond aitab kaasa dementsuse alase teadlikkuse ning teenuste kvaliteedi arendamisele kogu Eestis.

Rohkem teavet: Dementsuse Kompetentsikeskus, MTÜ Elu Dementsusega