KOOLITUSKAVAD

Kuldne Liiga pakub vanemaealiste sihtgrupile koolitusi järgmiste koolituskavade alusel:

Kuldliiga Akadeemia koolitusi saab tellida MTÜ Kuldne Liiga vahendusel. E-kiri: info@liiga.ee, tel 5153259 (Marge Altosaar) või 5082997 (Agu Laius).