Koolitajad

Kaia Iva

Hariduselt matemaatika-füüsika magister, endine sotsiaalkaitse minister, olnud Riigikogu kahe koosseisu liige, juhtinud kohalikku omavalitsust, selle sotsiaalosakonna tööd ja olnud aktiivseks sotsiaalteenuste arendajaks ning uuenduslike teenuste loojaks.

Pipi-Liis Siemann

Sotsiaaltöö kõrgharidus, hariduse juhtimise magister. Dementsuse Kompetentsikeskuse juht. Pikaajaline kogemus kohaliku omavalitsuse juhtimisel, sotsiaalteenuste arendamisel ning koostöös vanemaealiste ja vabatahtlike ühendustega.

Eha Paas

Haridus: Tartu Ülikool, bakalaureus Ajakirjanduse ja suhtekorraldus, magister Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu.
Koolitajana kasutan nii ülikoolis omandatud teoreetilisi teadmisi kui ka 30. aastast töökogemust kodanikuühiskonna valdkonnas ja kaasamisel. Olen vabatahtlike seltsiliste programmi ekspert ja koolitaja.
Vabakutselisena olen tegutsenud kogukondade ja ühingute nõustaja ja koolitajana 2010. aastast. Koolitajana tahan eelkõige aidata osalejatel ise avastada ja läbi mõtestada teemasid ning kohe kindlasti saavad osalejad koolitustelt kaasa kodutööd.

Kadri Tillemann

Arenduskonsultant ja koolitaja, kelle kompetentsivaldkondadeks on kohaliku/regionaalse ning säästva arengu kavandamine. Ta on nõustanud ja koolitanud omavalitsusi ja arendusorganisatsioone Eestis ja välismaal (MAK-id, LEADER-grupid, ministeeriumid, rahvusvahelised organisatsioonid (UN-Habitat, UNDP ja UN FAO)). Ta on initsieerinud ning ellu viinud mitmeid omavalitsuse, omavalitsusliidu, erinevate arenguagentuuride, riiklikke ja rahvusvahelisi arendus- ja koostööprojekte. Samuti ka projektide koostamise koolitusi.
2018-2021 juhtis ta Saue vallas rahvusvahelise koostööprojekti BaltSenior 2.0 tegevusi. Projekti eesmärk oli aidata kaasa eakasõbraliku avaliku ruumi kujundamisele.
2019. aastal omandas ta rahvusvaheliselt sertifitseeritud PRINCE2 projektijuhtimismeetodi Foundation ja Practitioner sertifikaadid ning täiendab end käesoleval ajal TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistriõppes.

Janika Bachmann

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik
Filosoofiadoktori kraad riigi ja poliitikateadustes
Magister tehnikateadustes
Magister haldusjuhtimises
Bakalaureus majandusteadustes.

Kristiina Vain

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik.
Magister erialal “Demokraatia ja valitsemine”
Bakalaureus riigiteadustes

Sulev Valdmaa

Kauaaegne Jaan Tõnissoni Instituudi (JTI) Kodanikuhariduse keskuse juhataja, kus on ellu viinud paljusid projekte, sh rahvusvahelisi. Tegutsenud täiskasvanukoolitajana, kõrgkoolide mittekoosseisulise lektorina, gümnaasiumiastme sotsiaalainete õpetajana. Osalenud õppekavade ja õppevahendite koostamises. Juhatanud UNESCO õppetooli JTI juures, kaasatud Euroopa Nõukogu juurde eksperdina. Kauaaegse

Aimar Altosaar

Aimar on sotsiaalpsühholoogi haridusega, organisatsioonide juhtimisprobleemide ja juhtide koolitusega tegelenud üle 30 aasta (Mainor, EKE Ariko, Innovatsiooniinstituut, Altosaar&Bernadt OÜ). Viimastel aastatel on ta süvenenud rohkem personalijuhtimise ja tööturu probleemidesse. Aimar on töötanud riigiasutuse tippjuhina ja erakonna tegevjuhina, peaministrite nõunikuna Ida-Virumaa integratiooni küsimustes ning mitmete väike-ettevõtete juhina. Ametnikuna on ta osalenud Ida-Virumaa arengukavade koostamisel ning aidanud kaasa Ida-Virumaa teemade teadvustamisele ühiskonnas. On osalenud paljude sotsiaalsete uuringute läbiviimisel. Eesti Innovatsiooniinstituudi kaastöötatajana on tegelenud lean-põhimõtete tutvustamisega ettevõtetes, pidanud loengid ja kirjutanud artikleid ajakirjandusse tootlikkust tõstvatest meetoditest.

Margus Nõlvak

töötab Mainor Grupis alates aastast 2010, juhtides keskkonnaettevõtet Doranova Baltic. Alates 2014. aastast on Margus Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste juhatuse esimees. Margus on ühtlasi Ülemiste City kaasarendaja Technopolis Ülemiste AS nõukogu liige. Ülemiste City on suure potentsiaaliga piirkond – linnakut on arendatud 11 aastat ja valmis on umbes 18 protsenti. 36-hektaril on ehitusõigust 700 000 ruutmeetrit, mis on sama palju, kui on praegu büroomahtu kogu Tallinna linnas kokku. Aga juba täna on Ülemiste City võtnud justkui eraldi linna mõõtmed oma 10 000 inimesega, mis on võrdne Haapsalu linna elanike arvuga. Margus Nõlvaku käe all on Mainor Ülemiste teinud suure arenguhüppe ning ta on taganud ettevõtte stabiilse kasvu – selliseid ettevõtteid, kes näitavad kolme aasta jooksul enam kui 50%-list kasvu, on Eestis alla 1%. Seda tõendavad ka ettevõtte tiitlid erinevatel konkurssidel ja edetabelites nagu Gaselli TOP või ka Tuleviku Tegija tiitel. Margus on suutnud enda ümber luua tugeva meeskonna ja teda on tunnustatud ka Aasta Noore Juhi preemiaga.

Liis Kuurme

Minu ülesanne on teraapiate kaudu aidata inimesel leida erinevatel eluetappidel fookus ning saavutada seeläbi püsivalt terve, harmooniline ja õnnelik elu. Mulle meeldib olla teejuhiks, kaaslaseks ja abistavaks käeks neile, kellel on abi vaja. Saksamaal välja töötatud ning sertifitseeritud uudne TimeWaveri tehnoloogia ja metoodika ning andmebaas oma võimalustega on mulle kui terapeudile suurepäraseks vahendiks tuua kliendi alateadvuses peidus olev informatsioon tema teadvusesse, seda analüüsida ning leida lahendus sellest vabanemiseks ning läbi selle murda esile kerkinud blokeeringud.Tänu pikaaegsetele kogemustele klienditöödes olen jõudnud arusaamisele, et enamus täiskasvanu eas esile kerkinud probleemide sügavam olemus võib olla pärit nooremas eas läbielatud kogemustest. Tänapäeva meetodeid kasutades on võimalik probleeme lahendada läbi teadliku isikliku töö. Samuti saan läbi oma praktika pidevalt kinnitust asjaolule, et enamus füüsilise keha probleeme on väga tugevalt seotud vaimse tervisega. Eraldi oskus on sellele osata tähelepanu pöörata.