EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA

Eesti Diakoonia pakub pere/ ja kasvatusnõustamist, hingehoidu, perevägivalla katkestamise sotsiaalprogramme ja vanemlust toetavaid programme ning koolitusi ja supervisioone. Vt Eesti Diakoonia
Perekeskused asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.
Tegevusvaldkonnad: