Jututaja

Jututajad on valdavalt 15-26-aastased noored, kes veedavad hea meelega aega eakaga. Näiteks võivad nad koos minna jalutama, mängida malet, lugeda raamatut, poes käia, muusikat teha või lihtsalt vestelda.

Jututaja jaoks on oluline, et eakas tunneks end tema seltsis väga hästi – saaks teha, mida hing ihkab ja ehk sedagi, mida pole mallanud teha.Jututajad loovad mälestusi ja täidavad unistused.

Kõik jututajad läbivad põhjaliku valikuprotsessi koos intervjuu ning juhtumite lahendamisega. Sõlmime omavahel lepingud, kus olulisel kohal on usaldusväärsus ja ausus. Noored läbivad ka koolituse, mille sisuks on empaatiline suhtlemine, dementsus, vaimse tervise häired ja muu sarnane, millega jututaja võib kokku puutuda.

Jututajad kohtuvad regulaarselt, et jagada jututamiskogemusi, mille kaudu õpime ja oleme aina paremad jututajad. Alla 16-aastastel noortel on jututamiseks vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.

Teenust osutab MTÜ Jututaja