Valmis vanusesõbralikkuse hindamisvahend ja juhend

Sotsiaalministeeriumi toetatud strateegilise partnerluse projekti “Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA)” tulemusena valmis Poliitikauuringute Keskuse Praxis koostatud vanusesõbralikkuse hindamisvahend ja juhend.
Hindamisvahend lähtub Kuldse Liiga koostatud ja vanemaealiste huvikaitsevõrgustiku heakskiidetud soovitustest “Vanusesõbraliku Eesti põhimõtted”.
Hindamisvahendit on Kuldne Liiga ja Praxis katsetatud Rae, Kuusalu ja Elva valdades ja see on andnud häid tulemusi mõjutamaks omavalitsusi olema vanusesõbralikud, kasutama hindamisel saadud tulemusi arengukavade ja terviseprofiili koostamisel ning omavalitsuse eelarvestrateegiates vajalike tegevuste ettenägemiseks.
Hindamisvahend on KOVides tegutsevatele vanemaealiste nõukogudele hea tööriist oma eesmärkide saavutamisel. Hindamisvahend sobib kindlasti ka küla- ja aleviseltsidele hindamaks oma küla või alevi vanusesõbralikkust.
Septembrist aasta lõpuni tutvustavad Kuldne Liiga ja Praxis hindamisvahendit omavalitsuste ametnikele ja vanemaealiste nõukogudele ja julgutavad seda kasutama.