Uudiskiri oktoober 2022

 

Kvaliteetminutid on osa kvaliteetajast

https://podcast.ee/show/kvaliteetminutid/

Kvaliteetajaks peetakse aega inimese elus, kui ta saab tegeleda sellega, millega kõige rohkem soovib, nt suhelda oma lähedaste inimestega, ning see on aeg, kui tuntakse hingerahu. Postimehe taskuhäälingu sarjas “Kvaliteetminutid” arutavad vanemate inimestega seotud eluliste teemade üle kuukirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla ja Postimehe ajakirjanik Aimar Altosaar. Hiljuti liitus nendega MTÜ 65+ juht, TLÜ haridusgerontoloog Tiina Tambaum, kes on ka sellele sarjale nime andnud.

Külalisena on saates olnud ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Edaspidigi on kavas kutsuda vestlusringi nii ministreid, ametnikke kui ka teisi eksperte, kellel on rääkida midagi huvitavat neile, kes soovivad teadlikult vananeda.  huvitavatel teemadel sisukalt kaasa rääkida. Samas tahan rõhutada, et meie saade võiks pakkuda huvi ka noorematele, mitte ainult sellepärast, et me kõik saame vanaks, kui elus õnne on olnud vaid ka teemade aktuaalsuse ja üldinimliku suunitluse pärast.

Me oleme ligi nelja aasta jooksul läbi käinud palju teemasid: suhetest lähedastega, tööl käimisest, demokraatias osalemisest, vaba aja veetmisest, pensionitest jne. Aeg ei peatu ning muutused elus, seadusandluses ja ühiskonnas kajastuvad kõigi inimeste elus, mistõttu ei lõppe ka teemad kunagi. Taskuhääling seob vananemise universaalseid teemasid päevakajaliste küsimustega.

Kutsun kõik infokirja lugejaid Kvaliteetminuteid kuulama ja kaasa mõtlema. Väga tänulikud oleme iga ettepaneku ja tagasiside eest, mille palume saata Kuldse Liiga e-aadressile või e-aadressile aimar.altosaar@postimees.ee. Ootame meie saadetest tõukunud mõtteid ja ideid, aga ka soovitusi, keda tahaksite neis minutites kuulata.

Jälgige meie taskuhäälingu veebiaadressi, sest uued saated on juba ootel ja pannakse üles novembri alguses.  Taskuhäälingu saateid saab kuulata ka Kuldse Liiga veebilehe kaudu: https://liiga.ee/soovitame-leia-too/kuldse-liiga-toojouvahenduse-teevad-eriliseks/

Aimar Altosaar, altosaar.aimar@gmail.com


Sort, ports, sorts ja tops

Siis kui nädalatööst väsinud inimesed oktoobri eelviimast pühapäeval jõudu kogusid, sai TLÜ telefoniseltsi koolituse arendustöö ERR Raadioteatri summutavate seinte vahel pika sammu edasi. Salvestasime kuuldemängu vormis õppematerjalideks mõeldud dialooge.

Helipuldi taga istub Külli Tüli, tema kõrval lavastaja Tiina Vilu, mõlemad kuulavad pingsalt, esimene rohkem heli ja hääli, teine rohkem sõnu ja lauseid. Valjuhääldist kostub ennastunustav mäng.

Kaspar: Proovime ikka. See pole keeruline ja pärast on hea värske tunne peas, kui oled oma pead natuke tagant sundinud. Ma ütlen siis sõna ja sa ütle see sõna tagurpidi. Riik.

Laine: Riik? Kiik.

Kaspar: Ei.

Laine: Aa. (paus) Kiir.

Kaspar: Õige!

Kaspar: Sport

Laine: Mhmh. Sport. Mmm ee. Sorts. Ei. … Mmm …  Ports.

(naeravad)

Kaspar: Ei ole ei ports ega sorts.

Laine: Tops!

Kaspar: Tops on juba soe.

Laine: Tops oli vale. … Kuule, seda ei olegi!

Kaspar: On, on. Mõtle, mis on viimane täht. Ja siis eelviimane.

Laine: Sport. Mis seal siis võiks tulla, r ja t on lõpus. Ss …Trops!

Kaspar: Jaa! Ma kirjutasin üles, mis sa kõik pakkusid: ports ja sorts, tops, sort. Pea töötas nagu rehepeksumasin!

Kaspar teeb Lainele regulaarseid telefonikõnesid, kus nad räägivad spontaanseid mälupilte tekitavatel teemadel, teevad kognitiivset võimekust toetavaid nn mänge ning iga kõne lõpus jääb seltsi saajale ka väike kodune ülesanne, millega järgmist kõnet alustada. Telefoniselts on regulaarsete ja sisukate kõnede tegemine, mis pakuvad seltsi saajale turvatunnet, kuuluvustunnet, see on mõtestatud suhtlus, mis tõstab vanema inimese enesetõhusust ja toetab enesehinnangut, mõjutades nii subjektiivset tervist kui vähendades üksildustunnet. Telefoniseltsi metoodika välja töötamiseks on 2021. aastal TLÜ-s läbi viidud kolmekuuline arendusuuring ning ilmumisel on ka esimene kõrgetasemeline artikkel*.

Õppematerjalide tuuma moodustavad viis dialoogi. Neli neist esitatakse Laine ja Kaspari vahel, kes ei ole omavahel sugulussidemetes, üks dialoog Laine ja tema täiskasvanud tütre Kairi vahel.

Kaspari rolli täidab Eesti Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer; Lainet kehastab väike-nõid-ja-kratt-ja-kõik-mis-sinna-vahele-jääb Mari Lill. Kairile annab hääle lavastaja Tiina Vilu ise. Stsenaariumid kirjutas telefoniseltsi pakkuja  kaheaastase kogemusega Tiina Tambaum.

Telefoniseltsi veebipõhise koolituse arendustöö on TLÜ uuringufondist rahastatav projekt, millele on erinevate asjaolude tõttu lausa kaks korda pikendust küsitud. Töö tähtaeg on 2022. aasta lõpp.

Telefoniseltsi metoodika kursusest ja selle juurde kuuluva telefoniseltsi kõnede sisu kogumikust saab loodetavasti nõutud teadmussiirde teenus. Lootus on rajatud muuhulgas asjaolule, et juba praegu rakendab telefoniseltsi metoodikat vabatahtlike seltsiliste võrgustik üle Eesti.

Tiina Tambaum, tambaum@tlu.ee

* Tambaum, Tiina (2023). Validating phone befriending services in Estonia. In: Anna Urbaniak & Anna Wanka (Ed.). Routledge International Handbook of Participatory Approaches in Ageing Research. (−). Routledge. DOI: 10.4324/9781003254829 [ilmumas].


Vanemaealised peavad olema ühiskonnas nähtavad

Vanemaealiste teemade ja probleemide nähtavuse saavutame, kui toimub selleteemaline huvikaitse nii riigi kui ka omavalitsuste tasandil.

Kuldne Liiga on sotsiaalministeeriumi toetatud NOVA projektiga tööle rakendanud 23-liikmelise vanemaealiste huvikaitsevõrgustiku (vt https://liiga.ee/vanemaealiste-huvikaitse/).
Omavalitsustes töötame NOVA projekti raames hetkel vanemaealiste kogude loomisele kaasaaitamisel. Need oleksid partneriks omavalitsuste valitsustele ja volikogudele vanemaealisi puudutavate otsuste eelnõude läbiarutamisel.

Juba aastaid töötab osaliselt selles rollis MTÜ Tartu Eakate Nõukoda, vanemaealsite kogud töötavad ka Viljandi linnas, Viimsi ja Toila vallas. Paide linnas ja Kose vallas loodi vanemaealiste kogud mullu sügisel ja hetkel nad otsivad oma kohta sihtgrupi huvide eest seismisel. Keila linnas käivitus eakate komisjon tänavu kevade ja on hoogsalt tööle hakanud. Septembris asutati eakate nõukogu Türi vallas, oktoobris asutati Viljandi valla väärikate kogu ja Rae valla vanemaealiste nõukogu. Vanemaealiste kogude loomise teel liiguvad Jõelähtme ja Kuusalu vallad.

Sama projekti raames töötab meie partner Praxis samuti mitmes maakonnas eakate nõukogude loomisega omavalitsustes. Kokkulepped nende loomiseks on sõlmitud ja töö alanud Kastre ja Elva vallaga Tartumaal, Muhu vallaga Saaremaal, Kadrina ja Rakvere valdadega Lääne-Virumaal.

Praxise partnerina on Eesti Pensionäride Ühenduste Liit korraldanud kohtumisi Läänemaa pensionäride esindajatega esinduskogude moodustamise alustamiseks Lääne-Nigula vallas ja Haapsalu linnas. Töö on käivitatud ka Türi vallas, kus toimus kohtumine KOVi ja eakate esindajatega ning esimene töötuba, kvartali lõpus esitasid mõlemad pooled oma ettepanekud edasiseks koostööks. Töö on alanud ka Lüganuse vallas Ida-Virumaal. Lisaks toimus EPÜLil kohtumisi eakate esinduskogude teemal Viljandi vallas ning Tallinna Nõmme ja Lasnamäe linnaosades.

Järgnevalt hakkame loodud vanemaealiste nõukogudele nõu ja abi andma, kuidas oma tööd korraldada ja tulemusteni jõuda.

Agu Laius, agu.laius@gmail.com


Oktoobris alustasime projekti
„Vanemaealised ja KOV on partnerid“ elluviimist

Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti sisuks on anda veelgi enam tuge vanemaealistele ja omavalitsuste sotsiaalvaldkonna töötajatele koostöö läbimõtlemiseks ja käivitamiseks. Selleks valmistame ette asjakohased koolituskavad ja korraldame koolitused neile.

Esimesel töökuul oleme leidnud koolitusjuhi ja koolitajad ja nendega arutanud koolitusteemasid. Koolitajateks on oma valdkonna head asjatundjad Pipi-Liis Siemann, Kaia iva, Kadri Tillemann ning Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse analüütikud. Oluline koht neil koolitustel on ka kogemusõppel mõnes omavalitsuses, kus toimub heal tasemel töö vanemaealistega.
Koolitused toimuvad järgmisel aastal.

Agu Laius, agu.laius@gmail.com

 

 

 

MTÜ Kuldne Liiga uudiskiri. Rohkem infot: www.liiga.ee
Antud postiloend töötab vaid uudiskirja edastamiseks.

Uudiskirja sisule reageerimiseks saada kiri: info@liiga.ee
Postiloendist lahkumiseks saada kiri: 
nova@liiga.ee