Soovitame

 • Sidusa Eesti arengukava 2030. Arengukava.
 • Pensionisüsteemide rahvusvahelise praktika analüüs. TLÜ Eesti demograafia keskus,2022. Ülevaade.
 • Vanemaealiste väärkohtlemsie raport. World Health Organization 2022. Raport.
 • Policy recommendations for a longer working life. Poliitikasoovitused 2022.
 • Aktiivsena vananemise Indeks. Indeks.
 • Seenioritöö tegijate uuring. Tallinn 2021. Ülevaade.
 • Tervena elatud aastad Eestis. Ülevaade.
 • MTÜ 65B seinalehed, e-ajakiri vanemaealiste arendamisega tegelejatele või sellest huvitatutele. E-ajakiri.
 • Uus majandus ja tööturg: väljakutsed tööjõule. RiTo 37, 2018. Artiukkel.
 • MIPAA/RIS üleilmne ja regionaalne vananemise tegevusplaanid 2002. – Tegevusplaanid
 • Active Ageing. A Policy Famework. World Health Organization. – Contribution.
 • Seeniorvõimestajad on hädavajalikud – Postimees. Artikkel
 • Pikaajalise hoolduse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035. Arenguseire Keskus 2021. – Raport
 • Vanemaealiste tööhõive uuringupeeglis – Ülevaade
 • Hõbemajanduse potentsiaali kasutamine – Hõbemajandus