Vanemaealiste huvikaitsevõrgustik arutas kogukonna koostöömudelit

Täna toimus järjekordne NOVA projekti vanemaealiste huvikaitsevõrgustiku koosolek, kus Eha Paas, kogukonnatöö magister ja  seltsilise liikumise ekspert tutvustas kogukondlikku koostöömudelit töös eakate ja erivajadustega inimestega. Tõdeti, et kogukondlik töö vajab siin märgatavat edasiarendamist ja tihedamaid suhteid omavalitsustega. Hannele Merik arutas võrgustikuga oma ideed käivitada veebileht, mille kaudu saaksid nii vanemaealised kui ka nende pered ühest kohast neile vajalikku teavet. Võrgustiku liikmed hindasid idee heaks ja vajalikuks ning andsid idee elluviimiseks oma soovitusi.
Maarja Seppel sotsiaalministeeriumist andis ülevaate  võrgustikku Heaolu arengukava 2023 – 2030 ja üldhooldusteenuse komponendipõhise rahastamise eelnõu hetkeseisust.
Võrgustikuga liitusid Naiste Tugi- ja Teabekeskus ning Eesti Puuetega Inimeste Koda.
Agu Laius teavitas osalejaid projekti tegevuste kulgemisest.