Uudiskiri september 2022

 

Kuldse Liiga uudiskiri

Kuldne Liiga on ka varem oma liikmetele, toetajatele ja huvilistele saatnud uudiskirju ühingu tegemiste kohta.

Tänasest püüame sellega jätkata uuendatud vormis ja lahendusega regulaarselt kord kuus.

Oleme huvitatud lugejate tagasisidest ja ettepanekutest käsitletavate teemade kohta. Oma tagasiside ja ettepanekud võib saata aadressil info@liiga.ee.

Suvel uuendasime ka Kuldse Liiga veebilehe – www.liiga.ee-, mis annab nüüd hea ülevaate ühingu senise tegevuse kui ka uute tegemiste ja projektide kohta.

Kuldne Liiga Metsaülikoolis

Kuldsel Liigal oli võimalus sellel aastal sisustada Metsaülikool. See on  pika traditsiooniga suvekoolituste- ja konverentside sari, mis sai alguse Kanadas 1967. a. Eestis on metsaülikoole korraldatud järjepidevalt 2005. aastast alates. Mare ja Rein Taagepera, kes olid seotud metsaülikoolide korraldamisega Kanadas ja Rootsis, tõidki  selle koolitus- ja aruteluvomi Eestisse, Käärikule.

Metsaülikool on suunatud kõigile Eesti ühiskonna vastu huvi tundvatele inimestele. Alati on oodatud üliõpilased, et tuua nad rakendama oma ülikoolitarkust ja värsket pilku koos ekspertidega lahenduste leidmiseks olulistele Eesti küsimustele.

Igal aastal on Metsaülikoolis olnud erinev teema, näiteks “Integratsioon. Lõimumine (2007), “Eesti Maailmas. Maailm Eestis” (2009), “Eesti Naine. Eesti Mees” (2010) ja “Seestpoolt suurem Eesti” (2011), seoses maapiirkondade tühjaks jäämisega, 2012. aastal oli  teemaks “Haridus. Haritus”.

Sel aastal võttis korraldav toimkond ette Kuldse Liiga teema  intrigeeriva nimega “Õnnelik lõpp”.

Pakutud teemast ajendatuna kutsus Postimees eelnevalt kokku vestlusringi, mille kohta saab lugeda ülevaadet.

Seekordse Metsaülikooli juhatas sisse professor Toivo Maimets loenguga vananemise määratlemisest ning kas lõpp on ennustatav ja juhitav. Ta analüüsis vananemist bioloogilisest aspektist, selgitades seda väga arusaadavas vormis kuni mikrobioloogilise tasandini. Demograafid Martin Kleesment ja Ene-Margit Tiit tõid välja suure panoraami, kuhu inimkond liigub tervikuna ja millised rahvastikuarengud toimuvad erinevates regioonides ja riikides.

Kuldse Liiga poolt oli ettekanne vanematest inimeste tööturul ja Tiina Tambaumi loeng muutustest ja nendega kohanemisest.

Vaimulik ja suhetenõustaja Naatan Haamer peatus põlvkondade vahelistel suhetel perekonnas ning vaimulik ja hingehoidja Annika Laats rääkis sellest, kuidas inimesed lahkuvad. Doktor Margus Viigimaa tutvustas tänapäeva meditsiini seisukohalt, kas ja kuidas on võimalik vanadust ja surma ära petta. Meediakunsti uurija Teet Teinemaa andis lõpuks põneva ülevaate, kuidas on vananemine kajastunud erinevates kunstisuundades.

Välja arvatud esimene ja viimane ettekanne, järgnesid ettekannetele põhjalikud paneelarutelud.
Metsaülikooli kava. Kokkuvõtted ja artiklid loengutest ja aruteludest ilmuvad sügise ja talve jooksul ka ajakirjanduses.

 

 

Kuldne Liiga arvamusfestivalil 13. – 14.  augustil 2022

Kuldne Liiga on erinevates vormides osalenud kõigil arvamusfestivalidel alates 202. aastast. 2022.a arvamusfestivalil osales Kuldne Liiga koos liikumisega Kodukant Ühiskondliku kaasatuse arutelualal teemaga “Vananev ühiskond kui helge tulevik”.

Me kõik tahame elada võimalikult kaua ja õnnelikult. Noorelt suremist peetakse suureks õnnetuseks. Järelikult on vananemine, pikk eluiga, inimkonna suur väärtus, mille üle saame rõõmu tunda. Kuid kas me oleme täna üldse vanusesõbralik Eesti või kas soovime olla? Kuidas me saame oma pikenevat eluiga sisustada nii, et iga eluaasta on täielikult nauditav? Mida teha, kuidas sinna jõuda?

Arutelus osalesid:  Eha Paas (kogukondade eestvedaja), Henrik Aavik (ettevõtja), Aimar Altosaar (ajakirjanik), Agu Laius (Kuldse Liiga huvikaitsejuht).

Arutelu juhtis Marica Lillemets (Eesti NATO ühingu kommunikatsiooninõunik).

Vaata ja kuula arutelu : Arutelu salvestus (arutelu algab 2:15).

Projekt „Noored ja vanad võrgustuvad koos (NOVA)“

Kuldne Liiga viib aasta algusest ellu kolmeaastast sotsiaalministeeriumi toetatud vanemaealiste huvikaitse strateegilise partnerluse projekt “Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA)”.

Vanemaealiste osakaal ühiskonnas kasvab, nende roll suureneb. Suur osa ühiskondlikult aktiivsest elanikkonnast vajab olulisemalt suuremat tähelepanu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt ning nende huvide ja vajaduste arvestamist ja rahuldamist, nende kaasamist. Projekti tulemusena saavad need teemad olema ühiskonnas laialdaselt esindatud ning toimub aktiivne dialoog ja koostöö poliitikate ja meetmete kujundamise ning asjakohaste nõustamis-, koolitus- ja tööturumeetmete pakkumise osas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerina on MTÜ Kuldne Liiga käivitanud  vanemaealiste teemadega tegeleva 23 organisatsiooni koostöövõrgustiku (vt võrgustik), mis on pidanud juba 3 koosolekut ning esitanud ettepanekud heaolu arengukava projekti täiendamiseks kui ka juhised seenioritöö kogukondliku mudeli rakendamiseks. Tutvu nendega siin.

Koostöös SAga Praxis käivitatakse vanemaealiste nõukogusid kohalikes omavalitsustes. Koostöös Tallinna Ülikooliga korraldatakse asjakohaseid koolitusi seenioridega töötavatele inimestele, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut on käivitanud vanemaealsite uuringu Eestis. Projekti tulemusel mõjutame ühiskonnas hoiakuid ja suhtumisi, et jõuda Eestis vanemasõbralikuks ühiskonnaks. 

Info: Agu Laius, projektijuht, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com, www.liiga.ee

Projekt „Vanemaealised ja KOV on partnerid“

Aktiivsete Kodanike Fond toetab perioodil oktoober 2022 – märts 2024 projekti “Vanemaealised ja KOV on partnerid“.

Projekti eesmärgiks on vanusesõbralikud omavalitsused. Projekti käigus selgitatakse välja omavalitsused, kus ollakse huvitatud ja valmis edendama koostööd vanemaealiste esindajatega muutmaks omavalitsuse vanusesõbralikuks.

Selleks konsulteeritakse nende omavalitsuste ja sealsete vanemaealiste esindajatega nende koolitusvajaduste osas, koostatakse koolitusprogrammid, leitakse koolitajad ja korraldatakse koolitused. Koolituste käigus nõustatakse osalejaid tihedama koostöö käivitamiseks nende omavalitsuses.

Projekti kaudu suunatakse vanemaealiste esindajaid ja omavalitsusi tihedamale koostööle ühiste koostöökogude või teiste töövormide loomise ja töös hoidmise kaudu. Viiakse läbi kogemusõppe päevi vanusesõbralikkusega silmapaistnud omavalitsuses.

Info: Agu Laius, projektijuht, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com

 

 

 

MTÜ Kuldne Liiga uudiskiri. Rohkem infot: www.liiga.ee
Antud postiloend töötab vaid uudiskirja edastamiseks.

Uudiskirja sisule reageerimiseks saada kiri: info@liiga.ee
Postiloendist lahkumiseks saada kiri: 
nova@liiga.ee