Kuldne Liiga sai KÜSKilt toetuse ühingu arendamiseks

Toetatud projekt “Ühingu tegevusvõimekuse tagavad teadlikud panustavad liikmed”.
MTÜ Kuldne Liiga loodi 2012. aastal liites vanuse tõttu tööturult tõrjutud spetsialiste ja juhte. Tegevuse käigus mõisteti, et vanemaealiste probleemid on oluliselt laiemad ja saavad alguse oluliselt nooremas eas – alates tööturult tõrjumisest, diskrimineerimisest kuni avaliku ruumi, tervise, eluaseme ja informatsiooni sobilikkuse probleemideni. Sihtgrupi probleeme
võimendavad aastakümnete jooksul juurdunud eelarvamused, meie hoiakud ja suhtumised vanemaealistesse. Järeldati, et ühing peab tegutsema laiaulatusliku vanemaealiste huvikaitseorganisatsioonina ning taotlema kõigi mainitud probleemide muutmist ühiskonnas. See eeldas ühingu seni suhteliselt vähestele liikmetele ja toetajatele suunatud töö
ümbermõtestamist ja -korraldamist kogu vanemaealiste sihtgrupi huvikaitseühinguks. Selleks, et MTÜ Kuldne Liiga kujuneks võimalikult tugevaks ja jätkusuutlikuks huvikatseühinguks, vajab ta arenguhüppeks toetust.

Toetus on suunatud: