Tallinna Ülikooli seenioritöö mikrokraadiprogramm võtab vastu õppijaid

Eesti rahvastik vananeb kiirelt ja vanemaealiste osatähtsus rahvastikus tõuseb. Eestis on iga viies inimene 65-aastane või vanem ning prognoosi kohaselt aastaks 2050 moodustavad vanemaealised elanikest kolmandiku. Pakume võimalust oma teadmisi täiendada Seenioritöö mikrokraadiprogrammis (15 EAP), kuhu ootame inimesi, kes töötavad vanemaealiste arengu ja heaolu nimel kohalikes omavalitsustes, liitudes ja kolmanda sektori organisatsioonides.

Seenioritöö mikrokraadiprogrammi käivitasid Tallinna Ülikool ja Kuldne Liiga sotsiaalministeeriumi toetatud NOVA projekti toel. Õppetöö toimub 09.09.2022 – 09.06.2023.

Rohkem teavet ja registreerimine.