Projekt lõpusirgel

28.veebruaril 2022.a. algab Change Partnersi arenguprogramm “Tulemusliku elluviimise töötoad”.

Arenguprogrammi eesmärgiks on luua eeldused vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtide ja aktiivliikmete kompetentside tõstmiseks organisatsiooni juhtimisel ja arendamisel; seda nii strateegilises kui ka enese- ning inimeste juhtimises, aidata mõtestada enda kui ühenduse juhi rolli ja suurendada tegevusplaanide elluviimise tulemuslikkust.

Märtsis teeme täiendava kursuse “Mentori, 50+ digitaalse kirjaoskuse ja digipädevuse arendamise spetsialisti koolitus”.

Raivo Hellerma, Strateegiaprojekti koordinaator