Parimad lahendused tööjõuturul ja uus majandus, 2018  

Konverents “Parimad lahendused tööjõuturul ja uus majandus”
Nordic Hotel Forum, 26.04.2018 kell 10:00 – 16:00, Viru Väljak 3, Tallinn

Teemad

Elanikkonna vananemine on pöördumatu protsess. Uueks majanduseks kutsutud ette- võtlus- ja majandamismudelid loovad võimalusi kõigile töömotivatsiooniga inimestele, sõltumata soost ja vanusest. Koos vanusega ühed võimed vähenevad, teised muutuvad paremaks ning ettevõtete edu sõltub järjest rohkem tööjõupotentsiaali oskuslikust kasuta- misest.

Kas oleme selleks valmis?

Kas seadusandjad ja ametnikkond näevad tööjõuturgu kooskõlas kõigi teiste muutustega majanduses ja terves ühiskonnas? Kas tööseadusandlus tagab suurema paindlikkuse? Kas riiklikud institutsioonid julgustavad ja toetavad tööturu osapooli, et leida parimaid võimalik- ke töölahendusi? Millisteks arenguteks peame olema valmis praegu ja millisteks 5-10 aasta pärast?

Konverentsil otsime vastuseid küsimustele, mis puudutavad tööturu olukorda ja tööjõu paremat kasutamist ning anname tõuke avalikuks aruteluks.

Päevakava

10:00 – 10:15 REGISTREERIMINE JA KOHV
10:15 – 10:30 Avasõnad
Konverents “Parimad lahendused tööjõuturul ja uus majandus“

Sihtgrupp

Ettevõtjaid, juhid, poliitikuid, riigiametnikud ja meedia esindajaid.

Teemad

Elanikkonna vananemine on pöördumatu protsess. Uueks majanduseks kutsutud ette- võtlus- ja majandamismudelid loovad võimalusi kõigile töömotivatsiooniga inimestele, sõltumata soost ja vanusest. Koos vanusega ühed võimed vähenevad, teised muutuvad paremaks ning ettevõtete edu sõltub järjest rohkem tööjõupotentsiaali oskuslikust kasuta- misest.

Kas oleme selleks valmis?

Kas seadusandjad ja ametnikkond näevad tööjõuturgu kooskõlas kõigi teiste muutustega majanduses ja terves ühiskonnas? Kas tööseadusandlus tagab suurema paindlikkuse? Kas riiklikud institutsioonid julgustavad ja toetavad tööturu osapooli, et leida parimaid võimalik- ke töölahendusi? Millisteks arenguteks peame olema valmis praegu ja millisteks 5-10 aasta pärast?

Konverentsil otsime vastuseid küsimustele, mis puudutavad tööturu olukorda ja tööjõu paremat kasutamist ning anname tõuke avalikuks aruteluks.

Päevakava

10:00 – 10:15 REGISTREERIMINE JA KOHV
10:15 – 10:30 Avasõnad
0:30 – 11:00 Heido Vitsur. Uus majandus ja vanad probleemid.
11:00 – 11:30 Iris Pettai. Millist tööjõudu vajab uus majandus ja kuivõrd on Eesti tööjõud uueks majanduseks valmis?
11:30 – 12:00 Indrek Laul. Kvaliteet ja usaldus – uue majanduse tunnussõnad. I PANEEL
12:00 – 12:30 Paneelarutelu “Tööandjad uue majanduse väljakutsete ees“.
Modereerib Lembi Ruubel. Osalevad Anneki Teelahk, Siiri Käpa, Lemme Urb ja Tõnis Seesmaa.
2:30 – 13.00 LÕUNAPAUS
13:00 – 13:30 Liina Osila. Kogenud töötajate võimalustest meie tööturul.1
3:30 – 14:00 Janar Holm. Avaliku sektori panus tööturu uue majanduse nõutele vastavaks kujundamisel.14:00 – 14:30 Peep Peterson. Muutuvad suhted töötajate ja tööandjate vahel: ametühingute roll ja ülesanded uue majanduse tingimustes.
II PANEEL
14:30 – 15:00 Tõrjutud sihtrühmad (vanemaealised jt.) uue majanduse tööturul: probleemid ja lahendused. Modereerib Tõnis Mutt. Osalevad Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Tiina Tambaum ja Juhan Bernadt.
15:00 – 15:15 Aimar Altosaar. Kokkuvõte uue majanduse jaoks parimatest lahendustest meie tööturul.

i