Kutse veebiseminarile. 03.06.2021. kell 14.00

Kutse veebiseminarile. 03.06.2021. kell 14.00

Hea vanemaealiste sihtrühmaga tegelev professionaal!

Tallinna Ülikool, Sotsiaalministeerium, MTÜ 65B ja MTÜ Kuldne Liiga kutsuvad teid osalema tasuta veebiseminaril, mis annab uut informatsiooni ja praktilisi teadmisi teie tööks.

Avatud seminar „Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet?“ toimub neljapäeval, 3.juunil kell 14.00 Suur-Ameerika 1. Samas esitletakse esmakordset seenioritöö tegijate üleriigilist uuringut ja tutvustatakse Tallinna Ülikooli koolituskava seenioritöö praktikutele.

Otseülekanne https://www.youtube.com/watch?v=-8lP_ITORyo

Uuring: Pooled Eesti vanemaealistega tegelejad teevad oma tööd tasuta või sümboolse raha eest, ei pea digioskuste arendamist vajalikuks ega kuulu koostöövõrgustikku.

Tervena ja aktiivsena vananemine on otseselt seotud õppimis- ja arenemisvõimalustega ning sotsiaalse kaasatusega vanemas eas. Eesti seenioritöö tegijate uuring toob välja peamised kitsaskohad – tegevuse vähene mõtestamine ja väärtustamine, olematu võrgustik kohalike omavalitsuste (KOVide) tasandil ja valdkonna strateegiliste eesmärkide puudumine.

Seminaril analüüsitakse uuringu tulemusi, praktikute kogemusi, hoiakuid ja väärarusaamu. Jutuks tulevad tähelepanu alt välja jäävad eakad mehed (enamik hobitegevusi külaseltsides, kultuuri- ja sotsiaalkeskustes on suunatud naistele), seenioritöö tegelikud võimalused ja valdkonna tegijate koolitamise vajadus kohalikes omavalitsustes.

MTÜ 65B juht, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum: „ Meil on vanemas eas enesearendamist vaadeldud kui „vaba aja veetmise“ vormi. Inimestele ei pakuta süsteemset õpet, ei hinnata tegevuse kvaliteeti, olemasolev praktika on väljaspool kriitikat. Haridusgerontoloogiast teame, et oskamatu tegevus pole mitte lihtsalt ressursi raiskamine, vaid sellel on kahjustavad tagajärjed. Vanemad inimesed pole arenenud ühiskonnaga samas rütmis, neil puuduvad vajalikud oskused – riigi teavitused ei jõua nendeni, sõnumid ei kõneta. Vanemaealiste toimetuleku parandamiseks peab nendega tegelemisest saama oskustöö, professioon“.

Seminari ajakava:

14.00 – avasõnad ja ülevaade uuringust (Tiina Tambaum, TLÜ Eesti demograafia keskus)
14.40 – arutelu „Mis on KOV-i seenioritöö eesmärk?“ (Tiina Tambaum, Katrin Aava-TLÜ teadur, Andre Sepp-Raasiku vallavanem)
15.00 – koolituse läbinud praktikute soovitused (Garina Toomingas- Aruküla kultuuriselts, Tõnu Naha – MTÜ Meeste Garaaz)
15.30 – lõppsõnad

Seminari saab jälgida otseülekandes ja kohapeal (eelregistreerimine, kohtade arv piiratud).

Koolitused algavad septembris ja on suunatud eelkõige KOVide sotsiaaltöötajatele, sotsiaal- ja kultuurikeskuste, raamatukogude, hoolekandeasutuste, kirikute ja teiste organisatsioonide vanemaealistega töötavatele inimestele. Ühe õpimooduli hind on 90 eurot+km.

Tallinna Ülikooli koolitused leiate lehelt www.tlu.ee/arenguprogramm. MTÜ Kuldne Liiga kogu programmi „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“ lehelt www.liiga.ee.

Lähem info:

Marica Lillemets, meedianõunik; marica.lillemets@gmail.com 5049169
Tiina Tambaum; MTÜ 65B; tiina.tambaum@tlu.ee;
Marge Altosaar; MTÜ Kuldne Liiga; koolitus@liiga.ee