Koolituskavad

Inimese elukestev areng

Me võime võtta inimest töötajana, kui kvantitatiivset ühikut ning lähtuda ainult vertikaalsest hierarhiast. Me võime aga võtta inimest ka, kui tervikut ning seeläbi saame tuua välja just selle inimese parimad omadused, mis perspektiivis tähendab nii era- kui riigisektori organisatsioonides stabiilset ja turvalist töökeskkonda ning efektiivset ja kasumlikku resultaati.
Pikaajaline kasu nii eraettevõtjatele, kui ka riiklikes organistasioonides on efektiivsuse kasv, suurenenud kasum ning võimalikult stressivaba töökeskkond. Saame seda oma kogemusele tuginedes väita, sest turvalises keskkonnas annab töötaja endast palju rohkem, kui pingelises keskkonnas.Koolituste peamiseks sihtgrupiks on nii era-, kui riigisektorist tipp ja keskastme juhid.

Koolituskava ja koolitaja