Ilmus oktoobri kuukiri

Tellijatele saabus täna e-postkastidesse Kuldse Liiga oktoobri kuukiri, kus Aimar Altosaar mõtiskleb vaimse tervise teemal, esitame ülevaate Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud koolituste kohta, tutvustame dokumendi “Vanusesõbralik Eesti Põhimõtted” lühikokkuvõtet. Koolitustel käsitletud kogukonnatöö on vanusesõbralikkuse põhimõte.
Tähelepanu väärib, et oleme teinud ülevaate omavalitsuste kodulehtedel vanemaealistele info pakkumisest ning pidime tõdema, et see on omavalitsutes ebaühtlane ja vanemaealistel raksesti leitav, kui üldse. Informatisooni kättesaadavus on aga üks vanusesõbralikkuse põhimõtetest. Seda käsitleme kindlasti ka kavandataval kohtumisel Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.