Ida-Virumaa omavalitsuste töötajatele ja eakate nõukogude liikmete kogemusõppepäev

21. veebruaril toimus Jõhvis vallavalitsuse saalis kogemusõppepäev Ida-Virumaa omavalitsuste töötajatele ja eakate nõukogude liikmetele. Õppepäeva korraldamist toetas Aktiivsete Kodanike Fond.
Sirli Tammiste, Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht tutvustas vanemaealistega tehtavat tööd vallas, mille üle seejärel elavalt küsiti ja  arutati.
Seejärel juhtis Agu Laius, Kuldse Liiga huvikaitsejuht maakonna valdade eakate nõukogude tegevuse tutvustamist ning asjakohast kogemuste vahetamist.

Päeva teisel poolel toimus Sulev Valdmaa, Kuldse Liiga koolitusjuht, koolitus Vanemaealistele vajaliku teabe kättesaadavusest lähtudes dokumendi „Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted“ peatüki „7. Kommunikatsioon ja informatsioon“ põhimõtetest.
Õppepäeval osales ka Kohtla-Järve Linnavalitsuse esindaja, kes teavitas osalejaid, et Kohtla-Järvel alustab eakate nõukogu ka varsti tööd.
Pakutu võeti osalejate poolt hästi vastu ning peeti vajalikuks selliste kogemusõppepäevadega jätkata. Alutaguse vald pakkus ennast järgmise vastuvõtjaks.