Vanusesõbraliku Eesti põhimõtted raamatuna

Kuldselt Liigalt on palju soovitud, et vanusesõbraliku Eesti põhimõtted ilmuksid ka paberkandjal.
Taotlesime selleks sotsiaalministeeriumist projekti eelarve muudatust ja täna tuli trükikojast raamat, milles on ka mõned head näited ilmestamaks, kuidas saab olla vanusesõbralik.
Nüüd hakkame raamatut levitama. Projekti omafinantseeringu nõude katteks on raamatu hinnaks 5 eurot + km. Huvitatud asutused ja organisatsioonid võivad raamatu saamise soovist kirjutada agu.laius@gmail.com.