Vanemaealiste nõukogud omavalitsustes

Ilmus Kuldse Liiga 2024 . aasta jaanuari kuukiri, kus kirjutame:

Kuldne Liiga koos partneriga SA Praxis on paar aastat
sotsiaalministeeriumi toel tegelenud, et käivitada omavalitsutes
vanemaealiste (eakate, seenioride, väärikate, …) nõukogud partneriks
omavalitsuste volikogudele ja valitsustele.

Tänaseks päevaks töötavad sellised nõukogud Alutaguse, Jõhvi, Kuusalu,
Kose, Lüganuse, Mulgi, Otepää, Põhja-Sakala, Rae, Saku, Tartu, Toila, Türi,
Viimsi, ja Viljandi valdades ning Keila, Pärnu, Võru linnades ja Tallinna
linnaosavalitsustes. Mööndustega ka Tartu linnas. Täisülevaate loodud ja
loomisel olevate vanemaealiste nõukogude kohta: ülevaade.

Need nõukogud töötavad üsna erinevalt. Mõned on loodud volikogu
juurde, mõned vallavalitsuse juurde, mõned aga on iseseisvad ning
suhtlevad nii omavalitsuse organitega ja taotlevad neilt muutusi. Mõned
tegelevad üksnes vaba aja veetmise korraldamisega, mõned keskenduvad
rohkem vanemaealiste huvikaitsele ja probleemide lahendamisele. On
muidki erisusi nende nõukogude töös. Aga väga hea on, et sellised
vanemaealiste nõukogud on omavalitsustes loodud. Siit saab edasi minna
kogemuste vahetamise ja koolitamistega, saab analüüsida, mis töötab,
mis mitte nende tegevuses. Nii saavad kõik vanemaealiste nõukogud
juurde oskusi ja võimekust esindada paremini oma sihtgrupi huve. Nii on
võimalik kohapeal ellu viia riigi Heaolu arengukava 2023 – 2030 eesmärke.

Kuldne Liiga püüabki nüüd kõrvuti omavalitsustes uute vanemaealiste
nõukogude loomisega käivitada ka nende maakondlikud koostöökogud
omavahel kogemuste vahetamiseks kui ka maakonna tasandil asjade
kokkuleppimiseks.