Vanemaealiste huvikaitsevõrgustik pidas järjekordse koosoleku

Aasta tagasi käivitas MTÜ Kuldne Liiga vanemaealiste huvikaitsevõrgustiku, milles täna osaleb üle 20 ühingu ja asutuse. 16. juunil toimus sotsiaalministeeriumi strateegiliseks partneriks oleva  huvikaitsevõrgustiku järjekordne koosolek.

Riigi heaolu arengukavas on ette nähtud koostada vanusesõbraliku Eesti põhimõtete dokument. Selle ülesande võttis enda kanda Kuldne Liiga koos võrgustikuga. Dokumendi koostasid eksperdid Agu Laius, Marica Lillemets, Kirsti Melesk, Eha Paas, Sirle Salmistu, Pipi-Liis Siemann, Tiina Tambaum.

Koosolekul arutati koostatud dokumendi tööversiooni. Otsustati dokument suunata laialdasele avalikule arutelule ja teha sellest kokkuvõtteid koosolekul septembris. Vanusesõbraliku Eesti põhimõtete üle arutatakse ka arvamusfestivalil 12. augustil Elukaare alal. Vaata dokumenti SIIN. Ettepanekud dokumendi kohta palume saata projektijuhile agu.laius@gmail.com.

Sotsiaalministeerium saatis võrgustikule piisava etteteatamisega seisukoha kujundamiseks ka sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Osa neist kavandatavatest muudatustest olime ka varem ministeeriumiga koos arutanud. Näiteks kavatsus ümber korraldada ja lihtsustada 80+ inimestele toetuste maksmist vähendades oluliselt bürokraatiat. Võrgustik nõustuda sotsiaalministeeriumi poolt esitatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuses esitatud lahendustega ning esitab ka mõningad täpsustavad ettepanekud VTK kohta.

Iris Pettai esitas võrgustikule ka järjekordse ettekande Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi korraldatud vanemaealiste uuringu tulemustest. Seekord saime teada inimeste informeerituse ja hoiakud vanemaealiste osalemise ja nende nõukogude kohta omavalitsustes. Kokkuvõtvalt saab järeldada, et vanemaealiste kaasamisel seisab Kuldsel Liigal ja võrgustikul veel palju tööd ees. Vaata esitlust SIIN.