Valmis uuring “Üks vanem mees”

MTÜ Kuldne Liiga tellimusel viidi läbi kvalitatiivne uuring „Üks vanem mees“, mille keskmes
on Harju maakonnas elavate meeste üksildus ja sotsiaalne osalemine vanaduspensionile
üleminekul. Uuring on üks tegevusest Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projektis
„Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA)“. Uuringut „Üks vanem mees“ kaasrahastas
Harjumaa Omavalitsuse Liit. Uuringu läbiviijaks oli Tallinna Ülikooli uurimisgrupp Olga Lupanova ja Merike Sisask.
Homme tutvub uuringu tulemustega sotsiaalministeeriumi partneriks olev vanemaealiste huvikaitsevõrgustik.
Uuringuga saab tutvuda: Uuringu raport