Valminud on vanemaealiste kohta tehtud Eesti elanike uuringu järgmised tulemused

Uuringu käigus tunti huvi Eesti elanike teadmiste, suhtumiste ja hoiakute kohta vanemaealiste/eakate nõukogude osas.
Kiire järeldus on, et 2022. aastal, kui alustas MTÜ Kuldne Liiga NOVA projekt teadis vähem, kui iga kümnes vanemaealiste nõukogudest. Küll aga pidas 72% vastanutest selliste nõukogude olemasolu vajalikus.
Uuring andis projektimeeskonnale mõtteainet omavalitsustes vanemaealiste nõukogude loomise vajalikkuse selgitamiseks
Uuringu esitluse leaib SIIT