Vabatahtlik seltsiline

Vabatahtlikud seltsilised aitavad toetada olemasolevat hoolekandesüsteemi pakkudes nii seltsi kui ka tuge igapäevasel toimetulekul eakatele (65+) ja erivajadustega täiskasvanud abivajajatele. Vabatahtlikud seltsilised aitavad abivajajaid elukvaliteedi säilitamisel ja toetamisel, ühiskonnaelus osalemisel ning toimetulekuoskuste parandamisel võimalikult iseseisvaks eluks.

Koostöös kohalike omavalitsuste ja partneritega, sh hoolekande- ja tervishoiuteenuste pakkujad ja kogukonnad, tegelevad vabatahtlikud seltsilised nii ennetustöö (nt abivajajate märkamine kogukonnas) kui ka toetavate tegevustega eakate ja erivajadustega inimeste sotsiaalse ja füüsilise eraldatuse vähendamiseks.

Kui sa ise või sinu lähedane või kogukonnaliige vajab jutukaaslast või juhendajat, kes abivajajat igapäevatööde tegemisel toetaks, võta ühendust oma piirkonna koordinaatoriga. Tema leiab Sinu lähedasele sobiva vabatahtliku. Piirkondlikud koordinaatorid

Kõik huvilised, kes tahavad vabatahtlikult eakatele ja erivajadustega inimestele seltsi ja tuge pakkuda, on oodatud liituma. Infovabatahtliku seltsilise liikumise kohta: Krista Pegolainen-Saar, krista@seltsilised.ee; tel 555 33 990