Puudega vanaduspensioniealiste toetused vajavad korrastamist

Vanemaealiste huvikaitsevõrgustiku ja  Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmed arutasid 7. detsembril sotsiaalministeeriumi esindajatega küpsenud ideed puudega vanaduspesnsioniealiste toetuste korrastamisest: “Puudega vanaduspensioniealised. Lahendusettepanek: pesnionilisa 80. Eluaastast”.
Üksmeelele jõuti, et eagrupi 80+ osas tuleb toetusi ühtlustada ja nii vähendada nõudeid inimestele oma puude või üksielamise tõestamisel ja ühtlasi ka nende administreerimsikulusid.
Arutelude käigus tehti sotsiaalminsiteeriumile ka ettepanek mõelda läbi ka vanusegrupi 65 – 79 puudega inimeste tõhusam toetamine. Ministeeerium nõustsus ja asub lahendusi välja töötama ning seaduse muutmist ette valmistama.