Pressiteade – Võru mõttekoda 50+ tööjõu teemal

09. juunil 2021 toimus Võru linnas mõttekoda 50+ tööjõu teemal. Arutelul osalesid Võru linnapea Anti Allas ja abilinnapead Toomas Sarapuu ja Sixten Sild. Samuti mitmete võtmeorganisatsioonide ( SA Võrumaa Arenduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Võrumaa Töötukassa, Lõuna-Eesti Haigla AS jt.) esindajad.

Mõttekoja eesmärgiks oli otsida lahendusi, kuidas järgmise 10-15 aasta jooksul  keskeas ja vanemas keskeas (50+) tööjõu potentsiaali senisest paremini rakendada. Kuidas luua 50+ tööjõule Võru linnas ja maakonnas uusi töökohti, mis pakuvad arenguvõimalusi, on huvitavad ja miks mitte ka hästi tasustatud. Analüüsiti peamiseid barjääre ja takistusi, miks 50+ vanuses inimestel on raskem kui noorematel tööd leida. Pakuti lahendusi, kuidas julgustada tööandjaid 50+ aga ka 60+ vanuses inimesi tööle võtma. Oluliseks peeti positiivse suhtumise kujundamist vanemasse tööjõusse , samuti vanemealise tööjõu motiveerimist töötama ka kõrgemas vanuses ja tundma tööst rõõmu .

Ka oli üheks eesmärgiks arutada tulevikustsenaariumi üle, kuidas kujundada Võrust Põhjamaine heaolu linn , kus on loodud paremad tingimused vanemaealistele inimestele  pikaajaliseks töökarjääriks , aktiivseks kultuuri- ja seltsieluks, tervislikuks eluviisiks ja sportimiseks , turvalise ja mugava kodu rajamiseks jne.
Mõttekoja viis läbi Eesti Avatud Ühiskonna Instituut.

Mõttekoda toimus sotsiaalministeeriumi partnerlusprojekti „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“ toetusel, kus partnerorganisatsioonideks on Kuldne Liiga koostöös Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi, Tallinna Ülikooli, Change Partners OÜ ja MTÜ 65B-ga.