NOVA projekti loodud vanemaealiste huvikaitsevõrgustik töötab

Sotsiaalministeeriumi toetatud Kuldse Liiga eestveetava vanemaealiste strateegilise partnerluse huvikaitseprojekti “Vanad-noored võrgustuvad koos (NOVA)” tulemusel  käivitus asjakohane võrgustik partneriks sotsiaalministeeriumile.

Võrgustikus osaleb 21 asutust ja organisatsiooni ning toimunud on 2 koosolekut.
Esimesel kohtuti sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga saamaks ülevaadet ministeeriumi tegemistest ja  kuulmaks tema ootusi võrgustikule.
Teisel koosolekul arutas võrgustik valmivat Heaolu arengukava 2023 – 2030 ja esitas ministeeriumile oma täiendus- ja parandusettepanekud.
Võrgustiku järgmine koosolek toimub septembris.