Tänapäeva töökeskkond ja vaimne tervis

23. oktoober 2021

Tutvustus

Kuldliiga Akadeemia korraldab seminari- „Tänapäeva töökeskkond ja vaimne tervis”

Seminar toimub 23.oktoobril, algusega 10.00 Kuldliiga Akadeemia koolitusruumis(Tulika 19, 5. korrus, sissepääs A korpusest).

1.jaanuaril 2019 jõustub Töötervishoiu ja tööohutuse seadusemuudatus, milles tööandjaid kohustatakse mõõtma ja kaardistama töökeskkonnast tulenevaid psühhosotsiaalseid tegureid. Töökeskkonna mõju vaimsele tervisele kasvab ning sellega mitte arvestamine tekitab järjest sagedamini probleeme. Vaimse tervise teemad on seni olnud ümbritsetud mahavaikimise ja valehäbimüüriga, mis tuleb ületada, kui ettevõtete juhid tahavad oma tööjõuprobleeme lahendada.

Jõustuv seadus aitab kaasa töö ja tervise seoste teadvustamisele ning senisest suurema tähelepanu pööramisele ettevõtte kultuurile ja psühhokliimale. Praktilises elus peaksid need muutused väljenduma töötajate töömotivatsiooni- , ettevõtte tootlikkuse ja konkurentsivõime tõusus.

Tänapäeval räägitakse järjest rohkem paradigmade muutustest tööjõuturul.Ühelt poolt oleks nagu tööjõupuudus kuid teiselt poolt leidub endiselt küllalt palju töömotivatsiooniga, haritud ja kogenud tööjõudu, kes ei ole suutnud enda võimete tasemel tööd leida.

Käesoleval seminaril otsime vastuseid küsimustele:

 • Miks on nii, et tööandja ja vajalike oskustega töövõtja ei leia teineteist üles?
 • Kuhu üldse tööjõuturg liigub ning kas põlvkondade vaheline koostöö on võimalik?
 • Mille alusel otsida ja leida häid töötajaid?
 • Millised on tulemusliku juhtimise ja töötajate motiveerimise alused?
 • Miks on tähtis vaime tervis töökohal?
 • Miks on oluline organisatsioonikultuur?
 • Sellel seminaril saab juht uusi teadmisi oma töötajate hoidmisest ja uute töötajate leidmisest ning vaimse tervise olulisusest.
 • Seminaril aitame mõista, kuidas oma personali oskusliku paigutamise ja läbimõeldud töökorraldusega on võimalik oluliselt tõsta tootlikkust ja ettevõtte konkurentsivõimet.
 • Aitame juhtidel aidata mõista, kuidas töö- ja eraelu üksteist toetavad, mitte ei tekita täiendavat pinget.

Sihtrühm

Seminar on mõeldud kõigile tipp- ja keskastme juhtidele ning teemast huvitatud inimestele, kellel mureks tööjõud, nii selle hankimine, kui hoidmine.

Teemad

 • Heade kaastöötajate leidmisest
 • Tööjaotusest ja delegeerimisest
 • Tootlikkuse kasvatamise võimalustest
 • Kaasaegse juhtimise põhimõtetest
 • Töötajate arendamisest ja koolitustest ning vaimsest tervisest
 • Ettevõttele pika arenguperspektiivi loomisest
 • Töö ja pereelu seostest

Ajakava

09.30 – Kogunemine

10.00 – Sissejuhatus

10.10 – Kuidas leida endale häid kaastöötajaid?– Margus Nõlvak

10.40 – Kuidas paigutada oma töötajaid töökohtadele nii, et nende panus oleks parim?- Aimar Altosaar

11.10 – 70% juhtide strateegiate läbikukkumise põhjuseks on nõrk täideviimine- Kuidas sellest üle olla?– Raivo Hellerma

11.40 – Lõuna

12.30 – Kõrge tootlikkuse kolm komponenti, mis kõik sõltuvad inimsuhetest (tootearendus, töö korraldus, turundus)?-Aimar Altosaar

13.00 – Isikliku vastutuse võtmine nii töö-, kui eraelus?-Liis Kuurme

13.30 – Kuidas hoida oma töötajaid ning luua oma ettevõttele kindel alus ja pikk arenguperspektiiv?- Aivar Haller

14.00 – Paneeldiskussioon- “Mis on suurimad takistused organisatsiooni jätkusuutliku personalipoliitika kujundamisel?”

14.20 – Seminari lõpp.

Toimumiskoht

Kuldliiga Akadeemia koolitusruum aadressil Tulika 19, Tallinn, 5. korrus(sissepääs A korpusest).

Maksumus

Hind on 99€ inimene.

Tasumine

Registreeri seminarile info@liiga.ee ning saadame Sulle arve.

Tingimused

 • Seminarist loobumisest saab teatada 2 tööpäeva enne seminari toimumist.
 • Kui seminarist loobumine toimub hiljem, kui 2 tööpäeva, siis väljastame arve 50% seminaril osalemise maksumusest.

Lisainfo

Lisainfot saab Kaur Kuurmelt, info@liiga.ee või telefonilt 55 32 111

Koolitajad

Margus Nõlvak

töötab Mainor Grupis alates aastast 2010, juhtides keskkonnaettevõtet Doranova Baltic. Alates 2014. aastast on Margus Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste juhatuse esimees. Margus on ühtlasi Ülemiste City kaasarendaja Technopolis Ülemiste AS nõukogu liige. Ülemiste City on suure potentsiaaliga piirkond – linnakut on arendatud 11 aastat ja valmis on umbes 18 protsenti. 36-hektaril on ehitusõigust 700 000 ruutmeetrit, mis on sama palju, kui on praegu büroomahtu kogu Tallinna linnas kokku. Aga juba täna on Ülemiste City võtnud justkui eraldi linna mõõtmed oma 10 000 inimesega, mis on võrdne Haapsalu linna elanike arvuga. Margus Nõlvaku käe all on Mainor Ülemiste teinud suure arenguhüppe ning ta on taganud ettevõtte stabiilse kasvu – selliseid ettevõtteid, kes näitavad kolme aasta jooksul enam kui 50%-list kasvu, on Eestis alla 1%. Seda tõendavad ka ettevõtte tiitlid erinevatel konkurssidel ja edetabelites nagu Gaselli TOP või ka Tuleviku Tegija tiitel. Margus on suutnud enda ümber luua tugeva meeskonna ja teda on tunnustatud ka Aasta Noore Juhi preemiaga.

Aimar Altosaar

Aimar on sotsiaalpsühholoogi haridusega, organisatsioonide juhtimisprobleemide ja juhtide koolitusega tegelenud üle 30 aasta (Mainor, EKE Ariko, Innovatsiooniinstituut, Altosaar&Bernadt OÜ). Viimastel aastatel on ta süvenenud rohkem personalijuhtimise ja tööturu probleemidesse. Aimar on töötanud riigiasutuse tippjuhina ja erakonna tegevjuhina, peaministrite nõunikuna Ida-Virumaa integratiooni küsimustes ning mitmete väike-ettevõtete juhina. Ametnikuna on ta osalenud Ida-Virumaa arengukavade koostamisel ning aidanud kaasa Ida-Virumaa teemade teadvustamisele ühiskonnas. On osalenud paljude sotsiaalsete uuringute läbiviimisel. Eesti Innovatsiooniinstituudi kaastöötatajana on tegelenud lean-põhimõtete tutvustamisega ettevõtetes, pidanud loengid ja kirjutanud artikleid ajakirjandusse tootlikkust tõstvatest meetoditest.

Liis Kuurme

Minu ülesanne on teraapiate kaudu aidata inimesel leida erinevatel eluetappidel fookus ning saavutada seeläbi püsivalt terve, harmooniline ja õnnelik elu. Mulle meeldib olla teejuhiks, kaaslaseks ja abistavaks käeks neile, kellel on abi vaja. Saksamaal välja töötatud ning sertifitseeritud uudne TimeWaveri tehnoloogia ja metoodika ning andmebaas oma võimalustega on mulle kui terapeudile suurepäraseks vahendiks tuua kliendi alateadvuses peidus olev informatsioon tema teadvusesse, seda analüüsida ning leida lahendus sellest vabanemiseks ning läbi selle murda esile kerkinud blokeeringud.Tänu pikaaegsetele kogemustele klienditöödes olen jõudnud arusaamisele, et enamus täiskasvanu eas esile kerkinud probleemide sügavam olemus võib olla pärit nooremas eas läbielatud kogemustest. Tänapäeva meetodeid kasutades on võimalik probleeme lahendada läbi teadliku isikliku töö. Samuti saan läbi oma praktika pidevalt kinnitust asjaolule, et enamus füüsilise keha probleeme on väga tugevalt seotud vaimse tervisega. Eraldi oskus on sellele osata tähelepanu pöörata.

Aivar Haller

On pühendanud pikemad perioodid oma elust spordile, teatrile, ettevõtlusele ja haridusinnovatsioonile. Kolmekümne aasta jooksul olnud mentoriks paljudele tippsportlastele ja -juhtidele. Põhjalikult õppinud erinevaid organisatsiooni arenguteooriaid ja neid ka edukalt ellu rakendanud. Aidanud üles ehitada terve hulga ettevõtteid ja organisatsioone ning aidanud neil jõuda ühiskonnas tähelepanu väärivate tulemusteni. Tallinna waldorfkooli üks rajajatest. Osaleb aktiivselt mitmete valitsuskomisjonide ja ekspertkogude töös. Euroopa Lastevanemate Liidu juhatuse liige ja haridusvaldkonna asepresident.

Koolitusele registreerumine

  Osaleja info

  Arve info

  Lisainfo