Eesti kui vanusesõbralik ühiskond

Vanemaealiste huvikaitsevõrgustik arutas oma koosolekul 9. detsembril Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse RAKE koostatud uuringu aruannet “Vanusesõbraliku ühiskonna põhimõtted Euroopa Liidus, Eestis, Soomes ja Jaapanis” ning soovib, et Eestist kujuneks vanusesõbralik ühiskond.
Uuring tutvustab teemakäsitlust Euroopa Liidus, annab ülevaate Eestis tehtust ning käsitleb vanusesõbraliku Soome ja Jaapani edulugusid. Uuringu tulemusel valmisid ka soovitused vanemaealsite võrgustikule vanusesõbraliku ühiskonna põhimõtete kohta, mida tuleks Eestis igal tasandil jälgida.
Vanemaealiste huvikaitsevõrgustik võtab need soovitused aluseks arutamaks neid uuel aastal, et leppida kokku Eesti kui vanusesõbraliku ühiskonna põhimõtted.

Samal koosolekul tutvustus võrgustiku eesistuja Agu Laius osalejatele ka Kuldse Liiga käivitatud uut Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud uut projekti „Vanemaealised ja KOV on partnerid“. Projekt toetab vanemaealiste huvikaitse tugevdamist omavalitsustes eesmärgiga luua seal vanemaealiste nõukogusid.