Dokumendi “Vanusesõbralik Eesti” uuendatud versioon

22. septembril pidas koosoleku sotsiaalministeeriumi partneriks olev vanemaealiste huvikaitsevõrgustik.
Tehti kokkuvõte dokumendi eelnõu “Vanusesõbralik Eesti. Põhimõtted” avalikust arutelust ja arutati selle uuendatud versiooni. Uus versioon sai võrgustiku liikmete heakskiidu. Vaata dokumenti.
Iris Pettai esitles vanemaealiste uuringu järgmist peatükki “Tööturul valitseb  tugev vanuseline tõrjumine”.
Toetuse andmise tingimusi „Hoiakute muutmine vanemaealistesse töötajatesse“, mille tegevusi rahastatakse välisvahenditest, kontseptsiooni tutvustas Maarja Seppel sotsiaalministeeriumist. Võrgustiku liikmetelt oodatakse ettepanekuid toetuse tingimuste parendamiseks.